5 причини да споделите реалния си бюджет с вашия архитект

10 / 02 / 2022

Бюджетирането на всеки инвестиционен проект е деликатна тема, която започва с много неизвестни. Работата на добрият архитект е да извлече максимално количество информация за заданието, преди да се захване за работа. Това разбира се включва и ценовите диапазони, в които трябва да се впише.
Често клиентите не споделят бюджета, над който не биха искали да се вдигат разходите, защото се опасяват, че архитектите ще се изкушат да изхарчат всичко. Опитът ни показва, че откритото обсъждане и поставянето на прозрачни финансови рамки на всеки проект, довеждат до най-добрите резултати. Освен дизайн и планиране на проекта, работата на архитектите и инженерите включва и залагането на ефективни и постижими строително монтажни работи на обекта. Именно с цел избягване изненадите по време на реализация на всеки проект, изготвихме списък с 5 причини да споделите вашите виждания за рамка и разпределение на бюджета.

• АРХИТЕКТИТЕ ЗНАЯТ ОТ КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПЕСТЯВА
Работата на архитекта е да разбира и познава в детайли процеса на изпълнение на проекта, както и представянето на заложените в него материали, системи и елементи. Малка корекция в материалите може да доведе до осезаема разлика в цената, без сериозни визуални и експлоатационни компромиси. За всеки тип материал, система или дори съоръжение има ценови праг, под който не е препоръчително да се слиза и той става напълно ясен, при сравнение на качествата и представянето на алтернативите на пазара. Подборът на решения, изискващи по-малко ръчна или индивидуална изработка или фини довършителни работи, също би довел до значително по-ниска цена за изпълнение реализиране на даден проект. Спестяването от цената на някои аспекти от проекта освобождава бюджет за инвестиране в други, по-важни за вас детайли или генерални промени.

• ПО-МАЛКО КОРЕКЦИИ И ПРЕПРАВЯНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
Комуникацията за всеки инвестиционен проект започва с референции и примери, били те от интернет, социалните мрежи или списания. Това е чудесно, защото дава ясна идея какъв ефект се търси, но почти никога няма информация колко е струвало да се постигне показаният дизайн. Ако сте предоставили снимки с нещо екстравагантно, но не сте уточнили бюджет, архитектите могат да започнат работа по проект, чието изпълнение би било значително по-скъпо от това, което очаквате. Важно е значително по-скъпите елементи от референциите да бъдат обсъдени още при конкретизиране на заданието, за да се намали броят на генералните корекции по проекта напред. Разбира се нанасянето на корекции е стандартна част от работата, но всяка по-голяма промяна ще отнеме допълнително време, избутвайки крайния срок за завършване за инвестиционния проект напред във времето.

• АРХИТЕКТИТЕ ПОЗНАВАТ ПАЗАРА
Един от плюсовете на работата с архитекти е техният опит, не само в проектиране и дизайн, а и на пазара като цяло. Архитектурно студио Ди Ви Дизайн има установени отношения с множество производители и изпълнители, чиито услуги използва за изпълнение на проектите, съобразено с тяхната сложност и обем. На пазара има голямо разнообразия от материали, производители и ценови диапазон. Познавайки различните системи в детайли, архитектите могат да преценят кое е най- подходящо за дадения проект, съобразно бюджетната рамка. Друга, на пръв поглед незначителна промяна, като работа с контрагент, поддържащ складови наличности в България, би спестила значителна сума от транспортни разходи.

• МОЖЕТЕ ДА ПЛАНИРАТЕ НАДХВЪРЛЯНЕ НА БЮДЖЕТА
В процеса на изпълнение на инвестиционния проект е възможно да изскочат непредвидени проблеми, от най различно естество – инфраструктурни, градоустройствени и т .н. Почти всички строителни дейности се натъкат на малки или големи спънки, изискващи допълнителни средства за преодоляването им. Дори да работите с ясно установен бюджет с вашите архитекти, изпълнителите на обекта винаги могат ви изненадат с нещо. За това препоръчваме или да понижите бюджета си с около 10% или да разполагате с допълнителни 10%, като буфер за непредвидени разходи. Ако всичко се движи по план, винаги можете да добавите архитектурно или инсталационно предложение, което е отпаднало на по-ранен етап, но решението за това ще бъде изцяло ваше.

• ПРОЗРАЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ИЗГРАЖДАТ ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ВАС И АРХИТЕКТА
Щом се доверявате на архитектите на вашия проект, би следвало да можете да им се доверите и с бюджета за неговата реализация. Мисията на архитекта винаги е да балансира между сбъдване на вашата визия и ефективното ѝ изпълнение, съобразено с бюджета. Ако някое предложение би изисквало по-голяма инвестиция, то архитектите ви ще наваксат сумата, оптимизирайки разходите от нещо друго. Добрите архитекти творят и взимат решения от ваше име, за това бъдете откровени с тях. Подайте им ясен бюджет, който сте решени да инвестирате, и който ще бъде достатъчен за изпълнение на проекта.

Надяваме се да сме били достатъчно изчерпателни в обясненията си. Изграждането на инвестиционния проект е отговорна работа, резултатът от която остава изцяло при клиента. Колкото по-регламентирани са поставените цел и ценови рамки, толкова по-добре и лесно ще бъдат постигнати те. Процесът на работа по инвестиционния проект ще мине по-гладко, а разходите ще бъдат оптимизирани.