Условия за ползване

Условия за ползване на уебсайта на архитектурно студио „Ди Ви Дизайн“

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Моля прочетете внимателно настоящите общи условия за ползване на уебсайта на архитектурно студио „Ди Ви Дизайн“ („уебсайтът"), тъй като те представляват общите условия, при които посетителите могат да използват уебсайта и услугите на информационното общество, предоставяни от архитектурно студио „Ди Ви Дизайн“.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „Ди Ви Дизайн“

2.1. Уебсайтът е собственост на архитектурно студио „Ди Ви Дизайн“ ЕООД, с ЕИК: 131522008, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 5, ет. 6, офис 33-34, Република България (наричано по-долу „Ди Ви Дизайн”, „Ние” или „Нас”).

3. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ

3.1. При посещение на уебсайта, на посетителите ще бъде предложено да се абонират за бюлетина на „Ди Ви Дизайн”, съдържащ информация, които ние считаме за полезна за нашите посетители. Вашето съгласие за използването на бюлетина не е задължително и не засяга по никакъв начин използването на Уебсайта.

3.2. Съгласието на посетителите за обработване на техните лични данни, както и предоставените лични данни при контакт с нас и/или абонамента през Уебсайта за нашия бюлетин се обработват в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и политиката за поверителност на уебсайта на „Ди Ви Дизайн”.

3.3. При първото си посещение на уебсайта посетителите биват информирани за използването от уебсайта на цифрови технологии за проследяване (напр. бисквитки) и от посетителите се иска да прегледат Политиката за бисквитките на „Ди Ви Дизайн” (Cookie Policy), за да определят обхвата на използваните бисквитки. Използването на строго необходимите бисквитки е задължително, докато бисквитките на трети страни (ако има такива) се използват само в случай, че посетителят реши да ги използва.

4. НАЛИЧНОСТ НА УЕБСАЙТА

4.1. „Ди Ви Дизайн”възнамерява уебсайтът да е достъпен за използване по всяко време. И все пак достъпът до Уебсайта може временно да бъде спрян без предупреждение в случай на повреда на системата, поддръжка или ремонт или по други причини. Ето защо не носим отговорност ако по някаква причина в даден момент или през определен период уебсайтът е недостъпен.

5. ПРИЕМЛИВО ИЗПОЛЗВАНЕ

5.1. Посетителите не трябва да изпращат или предават към или от Уебсайта каквито и да било зловредни материали, включително и без ограничение на компютърни вируси, логически бомби, троянски коне, “червеи”, зловредни компоненти, повредени данни или друг зловреден софтуер или зловредни данни (по-долу за краткост наричани „Разрушителни функции“).

5.2. „Ди Ви Дизайн”полага разумни усилия за да защити този уебсайт от разрушителни функции, но не може да гарантираме, че на Уебсайта няма такива и не поемаме отговорност за всякакви щети, които биха могли да възникнат в резултат на предаването на всяка една разрушителна функция чрез този уебсайт или чрез файлове които са на разположение на посетителите за изтегляне от уебсайта.

5.3. Посетителите не могат да злоупотребяват с уебсайта, включително и без ограничение, чрез хакерство.

5.4. „Ди Ви Дизайн”сътрудничи на всички правоприлагащи и съдебни органи, съдържащи искания или инструкции към нас за разкриване на самоличността или за намиране на всеки, който наруши горните правила.

6. ТРЕТИ СТРАНИ И УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

6.1. Никакво споменаване на всяка една организация, компания или физическо лице, независимо дали на този уебсайт или на други сайтове, към които този уебсайт прехвърля чрез линкове, не означава одобрение или гаранция от „Ди Ви Дизайн”по отношение на статуса и способността на всяка такава организация, компания или физическо лице.

6.2. Уебсайтовете, към които уебсайтът препраща чрез хиперлинкове (електронни препратки), са само с информационна цел и не са преглеждани от „Ди Ви Дизайн”. Не поемаме отговорност за съдържанието на подобни уебсайтове или уеб страници, нито поемаме отговорност за каквито и да било загуби или санкции, възникнали в резултат на използването на каквито и да било линкове (връзки) или разчитане на съдържанието на всеки уебсайт, към който този сайт препраща чрез линкове. „Ди Ви Дизайн”не подкрепя и не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, които препращат към този сайт или се съдържат в него, тъй като те се предоставят само като удобство за посетителите.

6.3. Посетителите не могат да формулират, да свързват или използват този уебсайт като външна електронна препратка към друг уебсайт без предварителното ни писмено съгласие. Ако желаете да формулирате, да свържете или да използвате този уебсайт като външна електронна препратка към друг уебсайт, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: info@dv-design.biz

7. ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

7.1. Ако посетителите се свържат с „Ди Ви Дизайн” чрез некриптирана услуга за ел. поща или чрез формуляра за контакт на уебсайта, в която посетителите предоставят своя имейл адрес, те ще бъдат помолени да дадат съгласието си за обработването на личните им данни, включително за целите на това „Ди Ви Дизайн”да се свържe с тях чрез некриптиран мейл.

7.2. Ако посетителите изпратят некриптирани имейли до „Ди Ви Дизайн”, съществува риск други да могат да прочетат или “свалят” съдържанието на имейла. Ако посетителите не са готови да приемат този риск, моля, свържете се с „Ди Ви Дизайн”, за да обсъдим алтернативни методи на комуникация.

8. АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА ВЪРХУ ТЪРГОВСКИ МАРКИ

8.1. Освен ако не е посочено друго, всички права, отнасящи се до съдържанието на Уебсайта (текст, изображения, видео, лога, гласове, програми, както и менюта, уеб страници, графики, цветове, шарки, инструменти, символи, снимки, рисунки, диаграми, оформления и цялостен дизайн на уебсайта, както и функции и софтуер, които са част от Уебсайта) принадлежат на Адвокатско дружество „Ди Ви Дизайн”или на трети лица, включително клиенти и търговски партньори, предоставили на „Ди Ви Дизайн” правото да използват, включително за разкриване на тяхната търговски марки на уебсайта.

8.2. Посетителите могат да изтеглят, разпечатат, съхраняват временно, да извличат и показват информация от уебсайта на екрана на компютъра сиили на мобилно си устройство, да отпечатват отделни страници на хартия (но не да ги копират) и да съхраняват такива страници в електронна форма на диск за Ваша лична употреба или за вътрешна употреба в организацията на посетителите.

8.3. Посетителите нямат право (освен когато им е дадено изрично разрешение за това) да адаптират или променят информацията на този уебсайт или която и да е част от нея, и информацията или която и да е част от нея не може да бъде копирана, възпроизвеждана, преиздавана, изтеглена, публикувана, излъчвана или предавана по друг начин на трети страни с търговска цел.

8.4. Използването и достъпът на посетителите до нашия уебсайт не дават никакви права за използване на запазената марка на „Ди Ви Дизайн”.

8.5. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им собственици.

9. РАЗДЕЛНОСТ

9.1. Ако някой от сроковете или условията на настоящите Общи условия или дадена разпоредба на договор бъдат определени от някой компетентен орган като невалидни, незаконосъобразни или неприложими в каквато и да е степен, този срок, условие или разпоредба ще бъдат отделени до тази степен от останалите срокове, условия и разпоредби, които ще останат валидни в максималната, разрешена от закона степен.

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. „Ди Ви Дизайн” няма да бъдат отговорно за всяко нарушение на настоящите Общи условия, причинено от обстоятелства извън нашия разумен контрол.

11. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД

11.1. Всички тук използвани термини и техните производни, трябва да бъдат тълкувани в съответствие с приложимото законодателство на Република България, включително Българския закон за електронната търговия, и ще подлежат на изключителната юрисдикция на компетентния(ите) български съд(илища).

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Общите условия са валидни безсрочно за целия период на действие на уебсайта до тяхното изменение или прекратяване.

12.2. Тези Общи условия могат да бъдат променяни периодично с оглед на новите закони и разпоредби или по други причини. Новите общи условия за ползване ще влязат в сила от датата на публикуването им на уебсайта, освен ако приложимото законодателство не изисква друго.

12.3. Продължавайки да използват Уебсайта, посетителите се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите Общи условия и техните изменения.